Afskrivning kan beskrives som en metode til at estimere, hvad en ting, bolig eller genstand er værd over tid. 

Får I f.eks. et nyt vaskerum i foreningen med nye vaskemaskiner og tørretumblere, vil den investering tabe værdi over tid. Er vaskemaskinerne 7.000 kroner værd fra ny, er de året efter måske kun 6.000 kroner værd.

Ved at lave denne estimering over værdiforringelser laver man en afskrivning, og det er med til at afspejle foreningens reelle værdi og økonomiske situation.

Afskrivningen bogføres i årsregnskabet og noteres som et tab i den samlede økonomi.

Ved at afskrive sine værdier får jeres boligforening et mere retvisende billede af, hvordan den økonomiske situation er i foreningen.

Afskrivning er vigtig i både andelsforeninger, ejerforeninger, kolonihaveforeninger og alle andre typer foreninger.

Det har f.eks. indflydelse på, hvad købs- og salgsprisen på en bolig i foreningen skal være. Laver I ikke afskrivninger på jeres bygning, og en bolig dermed bliver solgt for dyrt, kan sælgeren risikere at skulle kompensere køberen i form af en tilbagebetaling. 

En anden god grund til at lave afskrivninger er, at det er med til at give et retvisende billede af, hvor i foreningen der skal investeres. 

 

Lad os tage eksemplet fra før med vaskekælderen. Ved at lave afskrivninger på den ved I, at I måske efter 20 år skal overveje at få nye vaskemaskiner, fordi afskrivningen viser, at værdien på de nuværende er meget lav. 

Derfor er det vigtigt, at I laver afskrivninger i jeres forening. 

Afskrivning skal bogføres i årsregnskabet i jeres forening, men det er vigtigt, at I i foreningen ved, hvordan I vil afskrive et aktiv. 

Derfor er det også klogt, at I skriver jeres metoder ind i vedtægterne og eventuelt bruger en professionel vurderingsmand, så det ikke opstår stridigheder.

Der findes tre måder at afskrive på:

 

 • Lineær afskrivning: Aktivet afskrives med det samme beløb hvert år.
 • Degressiv afskrivning: Aktivet har større afskrivninger de første brugsår.
 • Afskrivning efter brug: Aktivet afskrives efter, hvor meget det bruges.

 

I skal også vælge en brugsperiode. For vaskerummet i eksemplet tidligere kan det være 20 år.

Nu finder I vaskerummets anskaffelsespris. Hvad har det kostet at få et nyt vaskerum? Lad os sige 200.000 kroner. Dernæst vælger I afskrivningsmetoden. Det kunne være en lineær afskrivning.

 

Dermed kunne en afskrivning se sådan her ud: 

 

 • Nyt vaskerum: 200.000 kroner
 • Brugbar levetid/afskrivningsår: 20 år
 • Metode: Lineær afskrivning

 

200.000 kroner/20 år = 10.000 kroner årligt i afskrivning. 

 

Det skal noteres i årsregnskabet, at balancen i foreningen på baggrund af afskrivningen falder med 10.000 kroner årligt.

group work

Eksempler på værdier, der kan afskrives i en boligforening

 

I princippet kan alt i en boligforening afskrives, hvis det har haft en anskaffelsespris. Men her er en liste over typiske værdier, der med fordel kan afskrives i foreningen:

 

 • Renoveringer
 • Elevatorer
 • Varmeanlæg
 • Sikkerhedssystemer
 • IT
 • Vedligeholdelse af fællesarealer
 • Møbler og inventar
 • Vaskerum 

Er der ikke klare regler for, hvordan I skal afskrive aktiver i foreningen, kan der opstå uenigheder mellem beboerne. 

Derfor er det vigtigt, at det står tydeligt i vedtægterne, hvordan der afskrives. Her kan I også bruge en fagekspert, som kan vurdere, hvor meget afskrivningen skal være på årligt og over hvilken tidsperiode.

Det sikrer, at der er gennemsigtighed og tydelighed i foreningen, da afskrivningen har indflydelse på den enkelte beboers boligværdi og husleje.

Det er bestyrelsens ansvar, at de får lavet afskrivninger på foreningens ting, og at afskrivningen bogføres korrekt, så økonomien i foreningen er retvisende.

Hvis bestyrelsen ikke har erfaring med dette, kan de rådføre sig med en revisor, der kan sørge for, at alt går rigtigt til. 

 

Straksafskrivninger i en boligforening

 

I stedet for at afskrive et aktiv over tid kan foreningen lave en straksafskrivning på mindre aktiver. I 2024 er beløbsgrænsen for straksafskrivninger på 33.100 kroner årligt.

Det betyder, at hvis I får nye bænke til gården, og de koster 5.000 kroner i alt, kan I afskrive alle 5.000 kroner i samme regnskabsår. 

Det giver foreningen en skattemæssig fordel, fordi I reducerer jeres skattepligtige indkomst, ligesom det gør afskrivningsprocessen mere overskuelig og enkel.

Her kan en revisor også hjælpe bestyrelsen, så I får den bedste økonomiske løsning.

 

Ved at have Boligforeningwebs samlede hjemmesideløsning til jeres forening får I mulighed for tydeligt og nemt at liste reglerne for afskrivning. 

Sørg for, at alle beboerne har adgang til jeres vedtægter, og at reglerne er klare og tydelige. Gennem vores online opslagstavle er det nemt at uploade og redigere i vedtægterne, så alle beboerne altid kan finde svar. 

Vi kan skræddersy hjemmesiden til jeres behov og tilbyder altid en uforpligtende samtale. Tøv derfor ikke med at kontakte os på +45 42 41 61 60 eller info@twentyfour.dk, hvis I vil have en brugervenlig og intuitiv hjemmeside.

Nikolaj Jansen, Account Manager