Langt det meste bestyrelsesarbejde i boligforeninger er drevet af ildsjæle og er frivilligt arbejde. Derfor er det heller ikke professionelle bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring med jura, budgetter og engagering af frivillige, der sidder der.

Af den grund kan det være aktuelt med efteruddannelse af bestyrelsen, så de klædes på til de opgaver, bestyrelsesarbejdet byder dem.

Når I vil lave et kursus, kan I nemt oprette det på jeres side. Her kan I enten lægge det i jeres fælleskalender eller udvælge de personer, der skal med.

På det enkelte kursus kan deltagerne tilmelde sig, finde information om kurset og holde sig opdateret.

Der er nogle kurser, der er oplagte at holde for bestyrelsesmedlemmerne og administrationen i en boligforening.

  • Basiskursus for bestyrelsesmedlemmer: Dækker grundlæggende aspekter af bestyrelsesarbejde, herunder regler, vedtægter og mødeledelse.
  • Økonomi og budgettering: Lær om regnskabsforståelse, budgetlægning og økonomistyring.
  • Førstehjælpskursus: Sikr at jeres bestyrelse og beboere kan førstehjælp og bruge en hjertestarter.
  • Engagering af frivillige: Lær, hvordan I engagerer jeres beboere til frivilligt arbejde, eksempelvis til vedligeholdelse af fællesarealer.

Gennem jeres side kan I holde de interesserede opdateret løbende. Det kan være, hvis en bolig bliver ledig eller taget af ventelisten. Det kan også være, hvis I mangler information fra de interesserede, eller hvis der inviteres til åbent hus.

I kan enten sætte automatiske notifikationer op, eller I kan manuelt udsende en besked til alle dem, der er skrevet op på jeres liste.

Selvom vores kursus-funktion er udviklet med bestyrelsen in mente, er der ingen grund til at lade jer begrænse. Vil beboerne holde et kursus for andre i boligforeningen, kan de oprette det og lade andre tilmelde sig.

Det kunne være i strikning, keramik eller noget tredje, der måtte være stemning for.

group work

Ingen boligforeninger er 100% ens. Derfor tilbyder vi at skræddersy løsninger, der er 100% tilpasset til jeres ønsker og behov. Hvis I har nogle specifikke ønsker til jeres hjemmeside, kan I altid tage fat i os.

Nikolaj Jansen, Account Manager